Aanbod hulpverleners

Vorming "Tools in de individuele hulpverlening"

Niet alleen cliënten, ook hulpverleners kunnen (betere) tools in handen krijgen om tijdens hun begeleiding gerichter te kunnen werken naar het oplossen of voorkomen van budget- en schuldenproblemen. Daarom ontwikkelde BIZ Brussel een vorming voor hulpverleners “Tools in de individuele hulpverlening”.

We tonen verschillende tools en tricks waarmee je nadien zelf aan de slag kan tijdens een begeleiding. Er wordt ook besproken welke stappen je zelf kan zetten bij een hulpvraag over budget of schulden en hoe je efficiënt kan doorverwijzen naargelang de noden van de cliënt.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Administratie,
 • Budget,
 • Kredieten,
 • Consumentenrecht,
 • Financiële opvoeding,
 • Introductie tot de schuldinvordering.

Deze vorming neemt richt zich naar 1e-lijns medewerkers van Brusselse sociale organisaties en OCMW. Voel je je geroepen om deze vorming in jouw organisatie voor te stellen? Spreek ons aan en wij doen de rest!

De activiteiten zijn geschikt voor groepen tot max. 15 personen in het Nederlands en kunnen mits overleg in het Frans plaatsvinden.

Vorming "Kennismaking met de budget- en schuldenproblematiek"

BIZ Brussel richt zich ook naar toekomstige hulpverleners; vnl. studenten in sociaal werk, gezinswetenschappen of orthopedagogie. Via workshops of gastlessen leggen we basisprincipes uit van de financiële hulpverlening, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. 

Na deze vorming kan je budget- en schuldenproblemen sneller detecteren en plaatsen in een ruimer kader. Je weet ook waar en hoe je moet doorverwijzen naar andere diensten in het Brusselse.

Op het programma:

 • casusbespreking in kleine groepjes
 • verschillende hulpverleningsvormen aan de hand van de folder SOS Schulden
 • uitwisseling met een ervaringsdeskundige (op aanvraag)
 • budgetspel om te ervaren wat het is om met een klein budget rond te komen

 

Praktisch

Voor de leden van de stuurgroep (CAW, OCMW of VWAWN):

 • vormingen en activiteiten: gratis
 • consult voor hulpverleners: gratis

Voor niet-leden van de stuurgroep (scholen, sociale organisaties,...):

 • vormingen en activiteiten: €30 per dagdeel en vervoersonkosten
 • consult voor hulpverleners/lesgevers: gratis

Contacteer één van onze medewerkers voor meer informatie, via budgetinzicht@cawbrussel.be.

Nazorg in de financiële hulpverlening

BIZ Brussel heeft de opdracht om te werken rond het thama nazorg. Preventie-activiteiten uitvoeren is één van de pijlers van de BIZ-samenwerkingsverbanden Vlaanderen/Brussel. Tertiaire preventie (nazorg dus) vindt daarin ook zijn plaats.

Uit een onderzoek van 2011 over de mogelijke subsidiëring en erkenning van diensten Schuldbemiddeling in Vlaanderen is gebleken dat 24% van de diensten een nazorgtraject aanbieden aan hun cliënten. Wat een "nazorgtraject aanbieden" juist inhoudt, is daarbij nog niet helemaal uitgeklaard.

Eind 2014 heeft BIZ Brussel samen met een groep studenten van de hogeschool 'Odisee', een onderzoek opgestart rond het thema "Nazorg" in de financiële hulpverlening". Het eerste idee was om met dit onderzoek:

- te kijken of er al definities bestaan over "nazorg" en die te verzamelen,

- na te gaan hoe het het begrip nazorg in verschillende diensten wordt geïnterpreteerd (zowel diensten binnen als buiten de regio Brussel),

- good practices te verzamelen en ook zicht te krijgen op waarom sommige diensten al gestart zijn met een nazoorgtraject en anderen (nog) niet. 

De eerste resultaten van dit onderzoek leren ons dat in de praktijk het begrip Nazorg verschillende geïnterpreteerd wordt. In sommige diensten wordt een budgetbegeleiding of budgetbeheer ingevuld als een nazorgtraject.

Andere diensten nemen na een tijd contact op met cliënten waarbij een dossier werd afgesloten. Dit laatste valt ook eerder onder de opvatting die de dienst Schuldbemiddeling van CAW Brussel over nazorg heeft. De studenten van de hogeschool 'odisee'  hebben dan ook voor deze dienst een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan beschrijft de procedure die gevolgd kan worden na het afsluiten van een dossier.

 

Folder SOS schulden

In overleg met de stuurgroep heeft BIZ Brussel de folder ‘SOS Schulden’ ontwikkeld. Deze folder geeft meer informatie over wat je moet doen bij budget- en/of schuldenproblemen. Er staan enkele tips in, alsook een korte uitleg over de verschillende vormen in de financiële hulpverlening.

Folder SOS Schulden

 

De folder is uitgegeven in 13 talen, telkens gecombineerd met onderaan een Franse of Nederlandse vertaling. Volgende talen zijn beschikbaar:

Albanees, Armeens, Arabisch, Bulgaars, Dari, Duits,Frans, Engels, Nederlands, Spaans, Roemeens, Russisch en Turks.

De folders zijn bestelbaar per 20 exemplaren. U kan ze na afspraak gratis oppikken in de Antwerpselaan 34, 1000 Brussel. Krijgt u ze liever per post? Dan vragen we enkel de verzendingskosten te vergoeden.

Folders bestellen

Folder Collectieve Schuldenregeling

Samen met de BIZ-werkingen van West-Vlaanderen hebben we een folder over "Collectieve Schuldenregeling" uitgegeven. Deze folder legt in klare taal de procedure CSR uit aan de hulpvrager én hulpverlener.

Zeker de tijdslijn (naar het idee van het Brussels Steunpunt voor diensten Schuldbemiddeling) is een handig instrument om de te volgen stappen van de CSR te illustreren! Hier vind je de brochure van het Brussels Steunpunt: http://www.steunpuntschuldbemiddeling.be/Brochure-over-de-collectieve-schuldenregeling

 

Brochure Collectieve Schuldregeling

Folder downloaden