Opdrachten BIZ Brussel

BIZ Brussel werkt aan het terugdringen van budget- en schuldenproblemen in de regio Brussel. Op volgende doelstellingen wordt ingezet:

1. Preventie-initiatieven

BIZ Brussel heeft een ruim aanbod aan preventieactiviteiten voor jongeren en volwassenen. We blijven op de hoogte van nieuwe tools en trends in vormingsactiviteiten en proberen in te spelen op ervaringen uit te praktijk. Via ons vormingsprogramma bereiken we de meest kwetsbare doelgroepen.

De Budgetmobiel bezoekt scholen en organisaties om letterlijk de drempel over gespreksonderwerpen als geld en consumeren te verlagen. Andere tools worden via nieuwsbrieven en sensibiliseringsacties verspreid naar het brede publiek.

Bezoek onze pagina "Aanbod" om meer te weten te komen over onze preventieactiviteiten. 

2. Nazorg

Wat gebeurt er na het afsluiten van een dossier in de budget- en schuldhulpverlening? Een groepje studenten van de hogeschool Odisee heeft zich over deze vraagstelling gebogen en heeft zijn conclusies in een "nazorgtraject" gegoten. Dit nazorgtraject wordt nu uitgetest in samenwerking met de dienst Schuldbemiddeling van CAW Brussel.

Een schema van het traject vind je hier: Schema Nazorgtraject. 

3. Ondersteunen van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening

Met onze folder "SOS Schulden" en "Collectieve Schuldenregeling" werken we aan de toegankelijkheid van diensten in de budget- en schuldhulpverlening. De folder legt uit bij welke diensten je terecht kan en wat je kan verwachten tijdens een begeleiding, al dan niet in collectieve schuldenregeling.

Cliëntgerichtheid en integraal werken in de hulpverlening willen we stimuleren door onze vormingen voor (toekomstige) hulpverleners. Aan hogeschoolstudenten leggen we de financiële hulpverlening uit met behulp van casussen en in dialoog met ervaringsdeskundigen. Hulpverleners kunnen bij ons terecht voor onze vorming "tools in de financiële hulpverlening" en doorlopend voor informatie en tips. 

4. Samenwerking en netwerk

BIZ Brussel is steeds op zoek naar andere organisaties om bovenstaande opdrachten mee waar te maken. Leden van de stuurgroep, maar ook externe partners worden benaderd voor samenwerkingsprojecten.

In de regio verspreiden we bestaande tools en activiteiten onder partners, scholen en organisaties. We zetten erg in op communicatie door het verspreiden van onze nieuwsbrief en het aanpassen van de website. Regelmatig overleg met (BIZ-)werkingen buiten de regio zorgt voor meer draagkracht bij het uitwerken van nieuwe producten zoals de folder "Collectieve Schuldenregeling" en de Budgetapp "Wakosta?!"